0 votes
What college did Kourtney Kardashian go to?

2 Answers

0 votes
The University of Arizona
0 votes
Kourtney Kardashian on Lopez Tonight 2/1/11...