0 votes
When did Cliff Richard tour Australia?

1 Answer

0 votes
1961
...