0 votes
When were Philadelphia Eagles founded?

1 Answer

0 votes
1933, Philadelphia, PA
...